Xpenology

NAS XPENOLOGY là gì? Giải pháp NAS XPENOLOGY cho gia đình và doanh nghiệp nhỏ

XPENOLOGY là gì ?. Giải pháp NAS XPENOLOGY. Xpenology là một OS (hệ điều hành) mã nguồn mở được biên tập lại từ các files ảnh (image) của sản phẩm DSM để mô phỏng DSM của Synology.