PACKET-TRACER-VERSION-7.2.1-02

Download CISCO PACKET TRACER UPDATE VERSION 7.2.1

Cisco Packet Tracer 7.2.1 sẽ là phiên bản mới nhất tính đến hiện nay được Cisco phát hành. Với nhiều cải tiến và cập nhật, phần mềm hiện nay đã tương thích với hầu hết các hệ điều hành từ Windows, Linux hay Android.