Một số câu lệnh cấu hình cơ bản cho Router

VNITNEWS xin giới thiệu các bạn bài viết “Một số câu lệnh cấu hình cơ bản trong Router” . Bao gồm phương pháp truy cập và cấu hình cho router , các mode , câu lệnh cơ bản…Mời các bạn theo dõi

> HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG GNS3

GIỚI THIỆU VỀ DYNAMIC ROUTING PROTOCOLS

Một số câu lệnh cấu hình cơ bản cho Router

Step 1: Những phương pháp truy cập và cấu hình cho router.

 • Console
 • Telnet or SSH
 • AUX port

Một_số_câu_lệnh_cấu_hình_cơ_bản_cho_Router_01

Đặc điểm các loại kết nối

Console:

 • Tốc độ kết nối chậm nhưng dễ dàng kết nối trực tiếp từ PC với router hay switch để cấu hình
 • Toàn quyền truy xuất vào router
 • Thường được sử dụng để cấu hình cho những thiết bị mới.
 • Được sử dụng để phục hồi và sử lý sự cố khi không thể truy cập từ xa.
 • Dễ dàng khôi phục mật khẩu khi người quản trị bị mất passwd.

Telnet và SSH

Telnet:

 • Dịch vụ cần được active trên toàn bộ thiết bị
 • Telnet sẽ chạy trên layer 7 trong mô hình OSI

SSH:

 • Tương tự telnet nhưng bảo mật hơn
 • Sử dụng mật khẩu và mã hóa dữ liệu khi truy xuất
 • Hỗ trợ những phần mềm có khả năng ssh như Putty hay SecureCRT

AUX:

 • Thông qua đường truyền dialup và sử dụng một modem để thiết lập một phiên CLI
 • Chỉ có thể sử dụng khi ở gần thiết bị tương tự như console

Step 2: Mode truy cập để cấu hình trên router.

Một_số_câu_lệnh_cấu_hình_cơ_bản_cho_Router_02

Bao gồm 4 mode:

 1. User EXEC là mode đầu tiên khi telnet tuy vậy mode này bị giới hạn chỉ có thể sử dụng một số lệnh như ping hay ssh.
 2. Privileged EXEC là mode cho phép truy xuất và kiểm tra những thông tin của router, cấu hình truy cập những chức năng của router.
 3. Global configuration thực hiện những cấu hình đơn giản.
 4. Other configuration modes thực thi nhiều dòng lệnh phức tạp.

Một_số_câu_lệnh_cấu_hình_cơ_bản_cho_Router_03

Một số câu lệnh thông thường sử dụng trong User-Mode như:

 • Ping
 • Traceroute
 • Telnet or ssh

Để chuyển từ User-Mode sang Privileged-Mode ta dùng câu lệnh Enable

Trong tầng Privileged-Mode đã có thể sử dụng thêm nhiều câu lệnh mới:

 • Show run                                                 // hiển thị file cấu hình đang chạy
 • Show ip interface brief                         // kiểm tra trạng thái các cổng
 • Show version                                          // kiểm tra phiên bản ios, thông tin của router
 • Reload                                                     // khởi động lại thiết bị
 • Copy running-config startup-config // copy file cấu hình từ RAM sang NVRAM
 • …vv

 

Chuyển sang Global config ta dùng câu lệnh “configure terminal

Chú ý để nhận biết các mode ta cần chú ý tới những dấu nhắc ở mỗi mode:

 • Với User-Mode sẽ là Router>
 • Với Privileged-Mode là Route#
 • Và Global-Mode là Router(config)#

Step 3: Một số câu lệnh thường được sử dụng

 1. Đặt tên và banner cho router :

Router(config)# hostname VNITNEWS                // VNITNEWS sẽ là tên cho thiết bị mà mình đặt

Router(config)# banner motd “VNITNEWS”       // VNITNEWS sẽ thông bao khi ban đăng nhập

 1. Đặt password cho router

Router(config)#enable password 123456              //123456 sẽ là password được đặt

Router(config)#enable secret 123546

Chú ý: password bạn đăt ở đây sẽ được set khi ban chuyển từ User-Mode sang Privileged-Mode

Router(config)#services password-encryption        // mã hóa toàn bộ password theo thuật toán MD5

 1. Đặt password cho cổng console

Router(config)#line console 0 4

Router(config-line)#password cisco                      // cisco sẽ là password mà bạn muốn đặt

Router(config-line)#login

Password được dùng để xác thực khi bạn đăng nhập vào User-Mode

 1. Cấu hình cho cổng Ethernet or Serial

Router(config)#interface f0/0 or s0/0                    // Lựa chọn cổng Ethernet, Serial tùy vào bạn chọn

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0    //Đặt địa chỉ IP cùng subnet-mask cho cổng

Router(config-if)#no shutdown                            // Được dùng để Turn on cho cổng interface

Router(config-if)#clock rate 64000                      // Chỉ sử dụng câu lệnh cho cổng serial đầu nối DCE

Router(config-if)#description Kết nối đến router R            // Được sử dụng để mô tả cổng này được nối mạng nào.

 

Nếu không nhớ câu lệnh cách đơn giản là bạn gõ “ ? ” và Enter khi đó router sẽ đưa một danh sách gợi ý bao gồm toàn bộ câu lệnh và mô tả giúp bạn dễ dàng hơn khi cấu hình.

Hãy bắt đầu ngay thôi nào!

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.