Sơ lược về công nghệ Synology Hybrid RAID (SHR) và RAID truyền thống

Sơ lược về công nghệ Synology Hybrid RAID (SHR) và RAID truyền thống

>> CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DHCP TRÊN WINDOWS SERVER 2012

>> AVG PC TUNEUP – MIỄN PHÍ LICENSE BẢN QUYỀN 1 NĂM

SHR-1 (Synology Hybrid RAID):

– Yêu cầu số lượng ổ cứng tối thiểu: 2

– Ưu điểm: Một ổ cứng dự phòng và tối ưu dung lượng khối lưu trữ. Được dùng tốt nhất trong trường hợp kết nối nhiều ổ cứng có dung lượng khác nhau.

SHR-2 (Synology Hybrid RAID):

– Yêu cầu số lượng ổ cứng tối thiểu: 4

– Ưu điểm: Hai ổ cứng dự phòng và tối ưu dung lượng khối lưu trữ. Được dùng tốt nhất trong trường hợp kết nối nhiều ổ cứng có dung lượng khác nhau.

RAID 0:

– Yêu cầu số lượng ổ cứng tối thiểu: 2

– Ưu điểm: Dữ liệu được chia sọc (strip) thành các phần bằng nhau và được ghi vào ổ cứng. Truy cập dữ liệu nhanh hơn và hiệu quả hơn.

– Khuyết điểm: Nếu một ổ bị hỏng, toàn bộ dữ liệu sẽ bị mất.

RAID 1:

– Yêu cầu số lượng ổ cứng tối thiểu: 2

– Ưu điểm: Cùng một dữ liệu được sao chép (mirror) đến tất cả ổ cứng. Nếu một ổ đĩa bị hỏng, tính toàn vẹn dữ liệu không bị ảnh hưởng.

– Khuyết điểm: Dung lượng khối lưu trữ bị giới hạn bởi dung lượng của ổ đĩa nhỏ nhất.

RAID 5:

– Yêu cầu số lượng ổ cứng tối thiểu: 3

– Ưu điểm: RAID 5 cung cấp một ổ cứng dự phòng. Dữ liệu được strip qua nhiều ổ đĩa cùng với một bit kiểm tra tính chẵn lẻ (parity). Nếu một ổ bị hỏng, bit parity sẽ giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

– Khuyết điểm: Dung lượng lưu trữ của một ổ đĩa được dùng cho hoạt động kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, do đó ảnh hưởng phần nào đến dung lượng khả dụng của khối lưu trữ.

RAID 6:

– Yêu cầu số lượng ổ cứng tối thiểu: 4

– Ưu điểm: RAID 6 cung cấp hai ổ cứng dự phòng. Dữ liệu được strip qua nhiều ổ đĩa cùng với hai bit parity. Nếu hai ổ bị hỏng, các bit parity sẽ giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

– Khuyết điểm: Dung lượng lưu trữ của hai ổ đĩa được dùng cho hoạt động kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, do đó ảnh hưởng phần nào đến dung lượng khả dụng của khối lưu trữ.

RAID 10:

– Yêu cầu số lượng ổ cứng tối thiểu: 4 (phải là số chẵn)
– Ưu điểm: RAID 10 kết hợp những lợi ích của hai loại RAID 0 và RAID 1 – hiệu quả truy xuất và bảo vệ dữ liệu.
– Khuyết điểm: Dung lượng khả dụng của khối lưu trữ chỉ bằng một nửa của tổng dung lượng ổ cứng trong mảng.

Nguồn: cuudulieutransang.vn

>> HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT ACTIVE DIRECTORY TRÊN WINDOWS SERVER 2012

>> MCAFEE ANTIVIRUS PLUS 2017 – MIỄN PHÍ LICENSE BẢN QUYỀN (TRỊ GIÁ 13,99$)

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.