Kiểm tra log danh sách 10 địa chỉ IP truy cập Apache Web Server

kiem tra log 10 dia chi ip VNITNEWS xin giới thiệu bạn đọc bài viết “Hướng dẫn kiểm tra 10 địa chỉ IP truy cập Apache Web Server”. Giúp bạn có thể giám sát được website của mình đã có những IP nào gần đây nhất truy cập. 

 

 

 

Việc giám sát log cho phép quản trị viên có thể kiểm soát truy cập , phát hiện , xử lí và ngăn chặn những mối de dọa độc hại đến từ bên ngoài. Giúp đảm bảo hệ thống trơn tru, hoạt động ổn định.

Đầu tiên , chúng ta cùng xem đường dẫn mặc định file log của Apache Web Server :

/var/log/http/access_log [For RedHat based systems]
/var/log/apache2/access.log [For Debian based systems]
/var/log/http-access.log [For FreeBSD]

Demo :

#cd /var/log/httpd

#ls

kiem-tra-log-10-dia-chi-ip-truy-cap-apache-web-01

Tiếp theo , sử dụng đoạn lệnh sau để show 10 IP truy cập gần nhất đến máy chủ web :

awk '{ print $1}' access_log-20160619 | sort | uniq -c | sort -nr | 
head -n 10

kiem-tra-log-10-dia-chi-ip-truy-cap-apache-web-02

Chúc các bạn thành công !

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.