Hướng dẫn tạo card mạng ảo trên Centos

huong-dan-tao-card-mang-ao-tren-centos-logo“Hướng dẫn tạo card mạng ảo trên Centos”. Là phương thức giúp tạo nhiều địa chỉ IP trên card mạng hay còn được gọi là IP Alias. Alias này phải có tên dạng: parent-interface-name:X , trong đó X là chỉ số của interface thứ cấp (subinterface number).

 

 

Hướng dẫn cấu hình card mạng trên Centos

Để tạo Alias IP ta tiến hành như sau :

Bước 1 : Kiểm tra card mạng và các IP có còn tồn tại không (IP : 192.168.1.11)

#ifconfig -a

huong-dan-tao-card-mang-ao-tren-centos-01

Bước 2 : Tạo virtual interface bằng câu lệnh

Cách 1 : Sử dụng lệnh sau

#ifconfig eth0:0 192.168.1.11 netmask 255.255.255.0 up

huong-dan-tao-card-mang-ao-tren-centos-02

Chú ý : Cách này khi tiến hành reboot sẽ bị mất

Cách 2 : Cấu hình thêm card mạng eth0:0 trong network-script

#cd /etc/sysconfig/network-script

#cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:0

huong-dan-tao-card-mang-ao-tren-centos-03

Sửa tên card mạng và IP :

#vi ifcfg-eth0:0

huong-dan-tao-card-mang-ao-tren-centos-04

huong-dan-tao-card-mang-ao-tren-centos-055

Bước 3 : Khởi động lại card mạng

#service network restart

Bước 4 : Kiểm tra lại dịch vụ bằng cách ping 192.168.1.11

#ifconfig -a

huong-dan-tao-card-mang-ao-tren-centos-06

Ping kết quả : 

huong-dan-tao-card-mang-ao-tren-centos-07

Tương tự : Ta có thể thiết lập nhiều IP eth0:0 , eth0:1 ,eth0:2… Ngoài ra , cấu hình này có thể tương thích kết nối trunk cho phép sử dụng nhiều IP khác dải.

Hướng dẫn tạo 1 dải IP Alias :

#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-range0

thêm dòng sau :

IPADDR_START=192.168.1.20
IPADDR_END=192.168.1.30
CLONENUM_START=0
NETMASK=255.255.255.0

Lưu và reset card mạng :

#service network restart

Chúc các bạn thành công!

Ads

 

 https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.