Hướng dẫn mount thêm ổ cứng trên Centos

huong-dan-mount-them-o-cung-centos-logoVNITNEWS xin giới thiệu bạn đọc bài viết “Hướng dẫn mount thêm ổ cứng trên Centos” với trình tiện ích Fdisk cho phép quản lý ổ đĩa cứng như : tạo mới , xem thông tin , xóa các partition trong hệ thống.

 

 

Chúng ta , sẽ cùng tìm hiểu qua trình tiện ích Fdisk này thông qua câu lệnh :

#fdisk {device}

Trong đó {device} có thể là /dev/hda hoặc /dev/sda… theo chuẩn của ổ cứng như hd cho ổ cứng , sd cho ổ SCSI , fd cho ổ mềm.

Để tiến hành mount 1 ổ cứng mới ta thao tác như sau :

Bước 1 : Thêm ổ cứng. Ở đây VNITNEWS thêm 1 ổ SCSI 10GBhuong-dan-mount-them-o-cung-tren-centos-01

Bước 2 : Khởi động lại hệ điều hành

Bước 3 : Sử dụng câu lệnh fdisk để kiểm tra ổ cứng

#fdisk –l

huong-dan-mount-them-o-cung-tren-centos-02

huong-dan-mount-them-o-cung-tren-centos-03

Ở đây ta thấy đã có thêm ổ /dev/sdb với dung lượng 10 GB.

Bước 4 : Sử dụng câu lệnh Fdisk để tạo mới một phân vùng

#fdisk /dev/sdb

huong-dan-mount-them-o-cung-tren-centos-04

Tiếp tục bấm m để tìm hiểu qua các action :

huong-dan-mount-them-o-cung-tren-centos-05

Chọn tiếp : n để thêm phân vùng mới

huong-dan-mount-them-o-cung-tren-centos-06

Chọn p  nếu định dạng sdb là 1 phân vùng primary.

Partition number : Là đánh số của phân vùng có dạng /dev/sdb1 hoặc 2 sẽ là /dev/sdb2

Firt cylinder và Last cylinder ta để default.

huong-dan-mount-them-o-cung-tren-centos-07

Tiếp tục chọn p để xem lại kết quả định dạng ổ :

huong-dan-mount-them-o-cung-tren-centos-08

w để lưu lại kết quả.

huong-dan-mount-them-o-cung-tren-centos-09

Bước 5 : Định dạng chuẩn cho ổ /dev/sdb1

Với Linux , ta có các định dạng như ext2 , ext3 ,ext4 , XFS , JFS …

#mkfs.ext3 /dev/sdb1

huong-dan-mount-them-o-cung-tren-centos-10

Bước 6 : Tạo thư mục sẽ liên kết với ổ /dev/sdb1

Tạo thư mục vnitnews10G

#cd /home

#mkdir vnitnews10G

huong-dan-mount-them-o-cung-tren-centos-11

Bước 7 : Mount thư mục vnitnews10G với ổ /dev/sdb1

#mount /dev/sdb1 /home/vnitnews10G

huong-dan-mount-them-o-cung-tren-centos-12

Bước 8 : Tự động mount ổ mỗi khi khởi động lại hệ điều hành

#vi /etc/fstab

huong-dan-mount-them-o-cung-tren-centos-13

Thêm dòng sau :

huong-dan-mount-them-o-cung-tren-centos-14

Bước  9 : Khởi động lại hệ điều hành

Bước 10 : Kiểm tra lại xem /dev/sdb1 đã mount với /home/vnitnews10G thành công chưa

#df

huong-dan-mount-them-o-cung-tren-centos-15

Chúc các bạn thành công!

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.