Hướng dẫn cấu hình card mạng trên Centos

huong-dan-cau-hinh-card-mang-tren-centosHướng dẫn cấu hình card mạng trên Centos . Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách xem địa chỉ IP , thay đổi địa chỉ IP , thay đổi DNS. Mời các bạn theo dõi.

 

 

 

Bước 1 : Kiểm tra IP của card mạng

#ifconfig -a

huong-dan-cau-hinh-card-mang-tren-centos-01

Ở trên ảnh, ta chú ý các thông số sau :

eth0 : Card mạng eth0

HWaddr : Địa chỉ MAC của card mạng

inetaddr : IP của card mạng

Mask : Giá trị subnet mask

RX bytes : Lượng băng thông vào

TX bytes : Lượng băng thông ra

Bước 2 : Cấu hình card mạng 

Cách 1 :

#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

huong-dan-cau-hinh-card-mang-tren-centos-02

và tiến hành sửa các thông số sau :

huong-dan-cau-hinh-card-mang-tren-centos-03

ONBOOT=yes // Bật card mạng

BOOTPROTO=none // Có thể để static hoặc dhcp

IPADDR , NETMASK , GATEWAY , DNS1 // Ta nhập các thông số IP vào đây

Sau đó , khởi động lại card mạng :

#service network restart hoặc #/etc/init.d/network restart

Cách 2 :

#ifconfig eth0 192.168.1.11 netmask 255.255.255.0 up  // Dùng để cấu hình card mạng tạm thời

huong-dan-cau-hinh-card-mang-tren-centos-04

Cách 3 : 

Sử dụng lệnh setup

#setup

huong-dan-cau-hinh-card-mang-tren-centos-05

Network configuration -> Device configuration -> eth0 

huong-dan-cau-hinh-card-mang-tren-centos-06

#service network restart

Bước 4 : Kiểm tra lại card mạng

#ifconfig -a

Bước 5 : Ping ra 1 địa chỉ bên ngoài Internet

Ví dụ :

#ping 8.8.8.8

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.