Hướng dẫn cấu hình Quota trên Centos

huong-dan-cau-hinh-quota-tren-centos-logoQUOTA là công cụ để quản lý tài nguyên đĩa cứng. Quota được dùng để hiện thị việc sử dụng và giới hạn đĩa cứng đối với người dùng. Sau đây, VNITNEWS xin giới thiệu bạn đọc cách cấu hình Quota kết hợp với dịch vụ FTP để cấu hình hạn ngạch upload lên thư mục , mời các bạn đón đọc.

 

 

Một số khái niệm trong Quota : 

  • Giới hạn cứng ( Hard Limit )  : Định nghĩa là dung lượng đĩa cứng tối đa mà người dùng có thể sử dụng. Nếu quá hạn ngạch thì thông tin trước đó có thể bị xóa và đẩy lên dần.

  • Giới hạn mềm ( Soft Limit ) : Định nghĩa là dung lượng đĩa cứng tối đa nhưng khác ở chỗ là giới hạn mềm cho phép người dùng vượt quá dung lượng cho phép trong 1 khoảng thời gian nào đó bằng việc cảnh báo. Thời gian này được gọi là Grace Period.

  • Block : Dung lượng (block) user đang sử dụng

  • Inodes : Số lượng file user sử dụng

  • Nếu các chỉ số trên bằng 0 (= unlimit )

Chuẩn bị :

Thêm 1 ổ cứng mới , tiến hành định dạng và mount ổ. Để tìm hiểu cách mount ổ các bạn có thể xem bài viết trước tại đây

Tạo thư mục cần mount là /vnitnews ( k phải là /home/vnitnews nữa ) và có thay đổi định dạng từ ext3 sang ext4

Tắt selinux

#vi /etc/sysconfig/selinux

#reboot

huong-dan-cau-hinh-quota-tren-centos-01

huong-dan-cau-hinh-quota-tren-centos-02

Cài dịch vụ quota :

#yum install quota* -y

huong-dan-cau-hinh-quota-tren-centos-yum

Cấu hình quota :

Bước 1 : Cấu hình /etc/fstab

Từ bước 8 của bài trước , ta cấu hình thêm usrquota và grpquota

#vi /etc/fstab

huong-dan-cau-hinh-quota-tren-centos-03

Bước 2 : remount lại ổ

#mount –o remount /vnitnews/

huong-dan-cau-hinh-quota-tren-centos-04

Bước 3 : Thực hiện quotacheck

#quotacheck –cumg /vnitnews/

huong-dan-cau-hinh-quota-tren-centos-05

Bước 4 : Phân quyền thư mục

#chmod 777 /vnitnews/

huong-dan-cau-hinh-quota-tren-centos-06

Bước 5 : Tạo tài khoản để phân quyền quota

#useradd vnitnews

#pass vnitnews

Bước 6 : Phân bổ quota

#edquota –u vnitnews

huong-dan-cau-hinh-quota-tren-centos-07

Ngoài ra , có những thiết lập sau :

#edquota <option> <username>

  • -g : chỉnh sửa quota cho nhóm

  • -p : sao chép quota của một người dùng cho một người dùng khác

  • -u : chỉnh sửa quota cho user

  • -t : chỉnh sửa thời gian của giới hạn mềm

Bước 7 : Cấu hình thông số softlimit và hardlimit

Ở đây ,ta để ví dụ giá trị softlimit = 1MB , hardlimit = 2MB

huong-dan-cau-hinh-quota-tren-centos-08

Bước 8 : Khởi động quota

#quotaon /dev/sdb1

huong-dan-cau-hinh-quota-tren-centos-09

Bước 9 : Test dịch vụ

#su vnitnews

#cd /vnitnews

#seq 1000000 > test.txt  //Tạo file txt

Lúc này nếu vượt quá giá trị sẽ, có cảnh báo bên dưới.

huong-dan-cau-hinh-quota-tren-centos-seq

Giá trị Grace Periods :

Câu lệnh edquota –t thay đổi grace periods cho file system, đơn vị này có thể là second , minutes , hours , days , weeks và months.

huong-dan-cau-hinh-quota-tren-centos-10

Để kiểm tra quota :

#repquota /vnitnews

Cấu hình quota với vsftp :

Mục đích dùng để giới hạn user upload file lên FTP-Server

Tiến hành cài vsftpd và cấu hình vsftpd.conf theo hướng dẫn tại đây. Sau đó ta thêm câu lệnh sau :

#usermod –home /vnitnews vnitnews

huong-dan-cau-hinh-quota-tren-centos-11

Lúc này khi truy cập web ftp. Thư mục /vnitnews sẽ xuất hiện thay vì thư mục /home/vnitnews của user

Chúc các bạn thành công

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.