Hướng dẫn cấu hình NTP Server trên Windows Server 2008

Giao thức NTP (Network Time Protocol – Giao thức đồng bộ thời gian mạng) là một giao thức giúp cho các máy tính kết nối mạng luôn đồng bộ được thời gian một cách chính xác. Các client gửi request đồng bộ thời gian lên máy chủ, các máy chủ có thể có nhiều cấp sẽ cập nhật với nhau để đồng bộ chính xác giờ nhất cho client.

> HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2008 R2 TRÊN VMWARE

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ACTIVE DIRECTORY TRÊN WINDOWS SERVER 2008 R2

Hướng dẫn cấu hình NTP Server trên Windows Server 2008

Để xem ý nghĩa cấu hình trong W32Time. Truy cập tại đây

Cấu hình NTP Server trên Windows Server 2008

Bước 1 : Stop dịch vụ Windows Time trong Services

 • Trong StartMenu. Truy cập Services

cau-hinh-ntp-tren-win-server-2008-01

 • Trong Services . Tìm Windows Time và tiến hành stop dịch vụ

cau-hinh-ntp-tren-win-server-2008-02

cau-hinh-ntp-tren-win-server-2008-03

Bước 2 : Chỉnh sửa W32time trong regedit

 • Vào Run . Gõ Regedit

cau-hinh-ntp-tren-win-server-2008-04

 • HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM ->CurrentControlSet -> Services -> W32Time -> TimeProviders -> NtpServer

cau-hinh-ntp-tren-win-server-2008-05

 • Sửa giá trị Enabled với Value data = 1

cau-hinh-ntp-tren-win-server-2008-06

cau-hinh-ntp-tren-win-server-2008-07

 • Trong W32Time -> Config -> AnnounceFlags . Thay đổi Value data = 5

cau-hinh-ntp-tren-win-server-2008-08

Bước 3 : Khởi động lại dịch vụ W32Time

 • Trong Services -> Windows Time. Tiến hành Start lại dịch vụ

cau-hinh-ntp-tren-win-server-2008-09

 • Hoặc truy cập cmd. Sử dụng câu lệnh sau : net stop w32time & net start w32time

cau-hinh-ntp-tren-win-server-2008-10

Bước 4 : Cấu hình Firewall

 • Tắt Firewall hoặc mở port 123 UDP

Bước 5 : Cấu hình thời gian trên NTP Server . Chú ý : Set time zone chuẩn .

Ví dụ :

NTP Server có múi giờ Việt Nam sử dụng UTC +7:00 Bangkok , Hanoi , Jakarta hoặc GMT +7

 

NTP Client : Win 7 , XP , Linux…

 • Truy cập Time -> Internet Time -> Change settings…

cau-hinh-ntp-tren-win-server-2008-11

 • Trong phần Server. Tiến hành nhập IP của NTP Server. Chọn Updatenow . Ta được kết quả : 

cau-hinh-ntp-tren-win-server-2008-13

 • Lúc này , bên phía NTP Client đã đồng bộ thời gian được với NTP Server.
 • Đối với WinXP tiến hành Update Internet Time tương tự
 • Đối với Linux , update bằng câu lệnh sau : ntpdate 192.168.1.78
 • Trong trường hợp NTP Client đã đồng bộ với NTP Server nhưng lệch múi giờ. Cần cập nhật chuẩn Time Zone bên phía NTP Server.

Chúc các bạn thành công!

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.