workstation-pro-15

Download VMware Workstation Pro 15.0 Full License

Với việc kỉ niệm 20 năm thành lập VMWARE sẽ cho ra phiên bản VMWARE WORKSTATION PRO 15.0 với nhiều nâng cấp mới như: nâng cấp giáo diên DPI, hỗ trợ API REST mới và các hệ điều hành mới nhất hiện nay …

Xpenology

NAS XPENOLOGY là gì? Giải pháp NAS XPENOLOGY cho gia đình và doanh nghiệp nhỏ

XPENOLOGY là gì ?. Giải pháp NAS XPENOLOGY. Xpenology là một OS (hệ điều hành) mã nguồn mở được biên tập lại từ các files ảnh (image) của sản phẩm DSM để mô phỏng DSM của Synology.