workstation-pro-15

Download VMware Workstation Pro 15.0 Full License

Với việc kỉ niệm 20 năm thành lập VMWARE sẽ cho ra phiên bản VMWARE WORKSTATION PRO 15.0 với nhiều nâng cấp mới như: nâng cấp giáo diên DPI, hỗ trợ API REST mới và các hệ điều hành mới nhất hiện nay …