Giao thức định tuyến RIP (Routing Information Protocol)

Để tiếp tục bài viết về network VNITNEWS sẽ giới thiệu tới các bạn giao thức định tuyến RIP bao gồm những đặc điểm, cách hoạt động, và cách cấu hình cơ bản cho RIP.

> [LAB] CẤU HÌNH GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP

DUAL – TRÁI TIM CỦA EIGRP

Giao thức định tuyến RIP (Routing Information Protocol)

Trước tiên RIP được viết tắt của từ Routing information protocol là một giao thức định tuyến nội miền IGP (Interior gateway protocol) thường được sử dụng cho những mạng có kích thước nhỏ, không quá phức tạp.

RIP có hai phiên bản: RIPv1 ( RIP version 1 ) and RIPv2 ( RIP version 2 )

1. RIPv1

Đặc điểm:

 • Là một classfull, sử dụng giao thức định tuyến dạng Distance Vector
 • Metric = hop count
 • Giới hạn trong 15 hop count
 • Update (Cập nhật) bản tin broadcast mỗi 30s

Hoạt động của RIPv1:

Rip sẽ sử dụng hai loại bản tin bao gồm.

 • Request message (bản tin yêu cầu)
 • Bản tin sẽ được gửi ra mỗi khi bật giao thức RIPv1 trên interface

 • Yêu cầu tất cả các router chạy RIPv1 gửi thông tin bảng định tuyến.

 • Response message (bản tin đáp trả)
 • Bản tin gửi tới router yêu cầu sẽ bảo gồm toàn bộ thông tin định tuyến.

Địa chỉ IP RIPv1 sử dụng ban đầu được chia thành các lớp:

Giao_thuc_dinh_tuyen_RIP_(Routing_Information_Protocol)_01

 

 • Class A
 • Class B
 • Class C

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay còn gọi là classfull và sử dụng nó trong giao thức định tuyến. RIPv1 cũng không gửi thông tin về subnet masks trong các bản tin cập nhật.

2. RIPv2 

Đặc điểm:

RIPv2 vẫn giữ nguyên các đặc điểm của RIPv1

 • Là phiên bản nâng cấp của RIPv1
 • Giao thức định tuyến dạng Distance Vector
 • Sử dụng hop count để định tuyến.
 • Thời gian holdtime là 180 và mở rộng quy tắt split horizon để chống loop.
 • AD của Rip là 120.
 • Tuy vậy cũng có những thay đổi như hỗ trợ VLSM, hỗ trợ mã hóa xác thực MD5 và gửi thông tin định tuyến theo địa chỉ muliticast 224.0.0.9

Hoặc tham khảo theo đường link sau : Wikipedia.org

Chú ý:

Luật Split – horizon:

Khi router nhận được cập nhật định tuyến của một mạng từ phía cổng nào thì nó không gửi ngược lại cập nhật cho mạng ấy về phía cổng mà nó nhận được nữa.

Route – poisoning:

Khi một subnet kết nối trực tiếp chuyển sang down, router sẽ gửi đi một bản tin cập nhật cho subnet này có metric = 16 (infinity metric) cho láng giềng của nó. Router láng giềng khi nhận được bản tin này sẽ cập nhật được rằng subnet đã không còn nữa, đến lượt nó, nó lại tiếp tục phát ra một cập nhật định tuyến cho subnet này với metric =16 cho láng giềng tiếp theo,… cứ thế cả mạng sẽ nhanh chóng biết được subnet này không còn nữa. Việc phát ra bản tin cập nhật cho subnet down được thực hiện ngay lập tức mà không cần phải chờ tới hạn định kỳ (ta gọi việc này là trigger update).

Poison – reverse:

Khi router láng giềng nhận được bản tin update cho một subnet down có metric = 16 (infinity metric), nó cũng phải ngay lập tức hồi đáp về cho láng giềng một bản tin cập nhật cho subnet ấy cũng với metric = 16. Hoạt động này được gọi là poison – reverse.

Trigger – update:

Việc phát ra các bản tin Route – poisoning và Poison – reverse phải được thực hiện ngay lập tức mà không cần chờ tới hạn định kỳ gửi cập nhật định tuyến được gọi là hoạt động trigger update.

(Tham khảo : http://www.ntps.edu.vn/)


 

Một số câu lệnh cơ bản khi chạy giao thức RIP:

Để kiểm tra router đang sử dụng giao thức gì để định tuyến ta sử dụng câu lệnh.

 • Show ip route
 • Show ip protocols

Giao_thuc_dinh_tuyen_RIP_(Routing_Information_Protocol)_02

Sử dụng “ ? ” để kiếm tra router có hỗ trợ giao thức RIP

Giao_thuc_dinh_tuyen_RIP_(Routing_Information_Protocol)_03

Turn on giao thức RIP trên tất cả các interface cũng như quảng bá giao thứ Rip tới các router ta sử dụng câu lệnh sau.

 • Router(config)#router rip
 • Router(config-router)#network directly-connected-classfulnetwork-Address

Trong đó “network” là mạng mà ta muốn quảng bá tới nhưng router hàng xóm

Ngoài ra còn một số câu lệnh như:

 • Debug ip rip                   // được dùng cho troubleshooting rip
 • Passive interface         // thường cấu hình cho end devices

Mong rằng qua bài viết này các bạn đã biết thêm cơ chế hoạt động của Rip cũng như một số câu lệnh cơ bản tuy vậy cũng thật khó để hình dung việc RIP sẽ hoạt động thế nào vì vậy VNITNEWS sẽ gặp lại các bạn trong một bài demo về giao thức rip.

Thank you everyone!

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.