Flash Player : 23 Lỗ hổng bảo mật được cập nhật


ImageResizer.net - qj6i5k0cezs3uztAdobe đã tiến hành cập nhật vá tổng cộng 23 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng về địa chỉ trong Adobe Flash Player.
Các bản sửa lỗi bảo mật giúp cho người dùng Windows , Linux và MAC tránh nguy cơ có thể xảy ra một cuộc tấn công điều khiển từ xa của các Hacker nhằm mục đích thực thi mã độc và chiếm quyền kiểm soát của người dùng

 

23-lo-hong-bao-mat-duoc-cap-nhat-trong-flash-player-01

Dưới đây là 18 / 23 lỗ hổng nghiêm trọng :

Critical Vulnerabilities

 • Type Confusion Vulnerability (CVE-2015-5573)
 • Use-after-free flaws (CVE-2015-5570, CVE-2015-5574, CVE-2015-5581, CVE-2015-5584, and CVE-2015-6682)
 • Buffer overflow bugs (CVE-2015-6676 and CVE-2015-6678)
 • Memory corruption vulnerabilities that could lead to Remote Code Execution (CVE-2015-5575, CVE-2015-5577, CVE-2015-5578, CVE-2015-5580, CVE-2015-5582, CVE-2015-5588, and CVE-2015-6677)
 • Stack corruption vulnerabilities (CVE-2015-5567 and CVE-2015-5579)
 • Stack overflow vulnerability (CVE-2015-5587)

Other Security Fixes

 • Same-origin-policy bypass bugs (CVE-2015-6679)
 • Memory leakage security flaw (CVE-2015-5576)
 • Security bypass flaw that could lead to information disclosure (CVE-2015-5572)

Danh sách phầm mềm bị ảnh hưởng bao gồm :

 • Adobe Flash Player Desktop Runtime and Adobe Flash Player Extended Support Release version 18.0.0.232 and earlier
 • Adobe Flash Player for Google Chrome version 18.0.0.233 and earlier
 • Adobe Flash Player for Microsoft Edge and Internet Explorer 11 version 18.0.0.232 and earlier on Windows 10
 • Adobe Flash Player for IE (Internet Explorer) 10 and 11 version 18.0.0.232 and earlier on Windows 8 and 8.1
 • Adobe Flash Player for Linux version 18.0.0.199 and earlier
 • AIR Desktop Runtime version 18.0.0.199 and earlier for Windows as well as Mac
 • AIR SDK version 18.0.0.180 and AIR SDK & Compiler version 18.0.0.180 and earlier on Windows, Android and iOS
 • AIR for Android version 18.0.0.143 and earlier

Hiện nay, phiên bản mới nhất của Adobe Flash là  19.0.0.185 cho Windows and Mac và 11.2.202.521 cho Linux.

Người sử dụng Chrome và Win8 chạy Internet Explore sẽ nhận được phiên bản cập nhật tự động. Người sử dụng các trình duyệt khác có thể tự tải bản cập nhật từ trang chủ của Adobe

Người sử dụng Adobe Flash Player Extended Support Release được khuyến cáo cập nhật lên phiên bản mới nhất là 18.0.0.241

Nguồn : thehackernews.com

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.