DUAL – Trái tim của EIGRP

DUAl_EIGRP_logoTrong bài trước VNITNEWS đã giới thiệu tới các bạn bạn những loại bản tin và những câu lệnh cơ bản cấu hình EIGRP. Lần này VNITNEWS tiếp tục giới thiệu tới các bạn thuật toán DUAL – Trái tim của EIGRP.

 

 

Trước tiên hãy cùng xem lại: EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)


 

Cách tính metric EIGRP

EIGRP sử dụng trị số băng thông tối thiểu của tuyến đường đến đích và tổng số sự trì hoãn để tính toán số liệu định tuyến.Bạn có thể sử dụng giá trị metric để điều chỉnh hành động định tuyến của EIGRP và tính toán số metric. Mặc định giá trị metric sẽ tự động tìm kiếm tuyến đường tốt nhất trong mạng.

Để điều chỉnh trị số metric bạn hãy sử dụng câu lệnh sau:

EIGRP_01

Để kiểm tra giá trị metric weight ta sử dụng câu lệnh:

EIGRP_02

Hoặc câu lệnh:

EIGRP_03


DUAL – Trái tim của EIGRP.

DUAL là viết tắt của Diffusing update algorithm một thuật toán được phát triển bởi giúp các router tìm ra tuyến đường tốt nhất để tới đích và chống loops trong mạng. Hãy tham khảo thêm tại đây.

 • Ngăn chặn loop trong mạng.
 • Thời gian hội tụ nhanh
 • Sử dụng lượng băng thông tối thiểu cho bản tin update.
 • Tìm kiếm những tuyến đường backup mà có thể sử dụng ngay lập tức khi mạng có vấn đề.

Những thuật ngữ trong DUAL.

 • Reported Distance: là giá trị từ router láng giềng đến mạng đích.
 • Successor: là tuyến đường có chi phí thấp nhất tới đích.
 • Feasible Successor: là tuyến đường backup cho successor đến cùng một mạng đích.
 • Feasibility Distance: là tuyến đường có metric thấp nhất để đến đích.

Làm thế nào EIGRP xác định tuyến đường tốt nhất ?

Để hình dung đơn giản từ A đến E có ba tuyến đường: A-B-E, A-C-E, A-D-E.

Mỗi hàng xóm của A sẽ gửi một reported distance (RD) hay còn là chi phí từ những router đến đích.

 • B sẽ tốn chi phí là 10.                                                        DUAL_trai_tim_của_EIGRP_01
 • C sẽ tốn chi phí là 10.
 • D sẽ tốn chi phí là 30.

DUAL sẽ sử dụng những thông in đó để tính toán tuyến đường tốt nhất.

Từ A, tổng số chi phi đến E khi đi qua:

 • B20.
 • C25.
 • D45.

 

Ta thấy trong ba tuyến đường, từ A đi qua B đến E có chi phí thấp nhất là 20 -> A-B-E là feasible distance (FD) tuyến đường ngắn nhất tới đích.

DUAL_trai_tim_của_EIGRP_02

 

 • Sử dụng FD và RD để xác định tuyến đường tốt nhất.
 • Tuyến đường tốt nhất FD sẽ được sử dụng làm chuẩn và những tuyến đường khác có RD thấp hơn FD sẽ không thể bị loops.
 • Thuật toán có thể đánh dấu một vài tuyến đường loop-free như loops.
 • Tuy nhiên nó không bao giờ đánh dấu một tuyến đường loop như một loop-free.

 

Vậy từ A đến B là tuyến đường tốt nhất (FD) với chi phí là 20.

 • C có thể đến E với chi phí là 10; 10(RD) thì nhỏ hơn 20(FD) vậy tuyến đường này là loop-free.
 • D có thể đến E với chi phí là 30; 30(RD) thì lớn hơn 20(FD), vì vậy EIGRP có thể coi tuyến đường nay là một loop.DUAL_trai_tim_của_EIGRP_03

 

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.