DracoOS : Hệ điều hành Pentest mạnh mẽ

dracoos-dieu-hanh-pentest-manh-logoDracos Linux (www.dracos-linux.org) là hệ điều hành mã nguồn mở Linux và được xây dựng dựa trên Linux From Scratch dưới sự bảo vệ của các v3.0 GNU General Public.

 

 

Hệ điều hành này là một biến thể của các bản phân phối Linux, được sử dụng để thực hiện kiểm tra an ninh (thử nghiệm thâm nhập).

DracOS linux có hàng trăm công cụ pentest , forensics and reverse engineering. Sử dụng giao diện dòng lệnh để thực hiện pentest. DracoOS hiện đã có phiên bản 2.0 với tên mã “Leak”

Dưới đây là danh sách các option của OS này :

Link : http://dev.dracos-linux.org/projects/dracoslinux/wiki/Penetration_Testing

 • Information Gathering
 • Vulnerability Assessment
 • Web Attack
 • Exploitation Testing
 • Privilege Escalation
 • Password Attack
 • Social Engineering
 • Man In The Middle Attack
 • Stress Testing
 • Wireless Attack
 • Maintaining Access
 • Forensics Tools
 • Reverse Engineering
  Malware Analysis
 • Covering Track

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.