Định tuyến tĩnh static routing – P2

VNITNEWS xin giới thiệu bạn bài viết tiếp theo “Định tuyến tĩnh (Static Routing) – P2”. Bài viết sẽ hướng dẫn cách cấu hình định tuyến tĩnh , giới thiệu về giao thức CDP trong thiết bị Cisco giúp cung cấp các thông tin như device, port , version… 

> Định tuyến tĩnh static routing – P1

MỘT SỐ CÂU LỆNH CẤU HÌNH CƠ BẢN CHO ROUTER

Định tuyến tĩnh static routing – P2

Tìm kiếm các kết nối mạng với CDP

 • CDP là một công cụ để thu thập thông tin được người quản trị có thể kiêm tra thông tin về các thiết bị của Cisco khi có những kết nối vào mạng
 • CDP là một cộng cụ độc quyền chỉ có thể sự trên các thiết bị của cisco khi sử dụng cho phép bạn có thể kiểm tra thông tin về địa chỉ hay thông tin về giao thức mà thiết bị đó đang sử dụng
 • Những bản tin CDP sẽ chứa nhưng thông tin như loại thiết bị đang kết nối, những cổng đang có kết nối hay thông tin về thiết bị ban đang sử dụng
 • Khái niệm neighbor (người hàng xóm)     Định_tuyến_tĩnh_static_routing_00

 

Layer 3 neighbors

Layer 2 neighbors

 

CDP Operation

 • CDP sẽ được chạy ở tầng Data Link layer sẽ kết nối các thiết bị với nhau thông qua các giao thức ở lớp trên hay còn gọi là upper-layer protocols (ULPs)
 • Những thiết bị của Cisco chẳng hạn như router sẽ hỗ trợ nhưng kết nối ở tầng Network ( Vd. IP and Novell IPX ) khiến chúng có thể học được các thông tin từ các thiết bị khác nhau.
 • CDP sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về mỗi thiết bị mà nó biết được
  • Loại thiết bị
  • Danh sách địa chỉ
  • Port của thiết bị
  • Phiên bản của thiết bị

Vd:  khi sử dụng CDP

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_01

Nếu không muốn ta có thể tắt CDP với câu lệnh “no CDP enable”
Định_tuyến_tĩnh_static_routing_01-1

Một số câu lệnh CDP thường dùng :

 • Show cdp
 • Show cdp traffic
 • Show cdp interface serial 0/0
 • Show cdp interface fastethernet 0/0
 • Clear cdp table
 • Clear cdp counters

Sử dụng câu lệnh show debugging để hiện thi thêm thông tin :

 • Debug cdp adjacency
 • Debug cdp events
 • Debug cdp ip
 • Debug cdp packets
 • Cdp time
 • Cdp holdtime

Định tuyến tĩnh:

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_02

Câu lệnh trong static routing

Router(config) # ip route network-address subnet-mask { ip-address | exit-interface }

 • Network-address : Là địa chỉ đích mà ta cần thêm vào bẳng định tuyến
 • Subnet-mask : Là subnet mask cần them vào bảng định tuyến
 • Ip-address : Là địa chỉ của router kế tiếp hay next-hop
 • Exit-address : Là cổng ra mà gói tin muốn gửi tới đích

Chú ý IP cần được add theo mô hình trên :

Tiếp theo cấu hình trên R2 và R3

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_02

 • Tìm kiếm một route và cổng exit interface

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_03

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_04

Chú ý nếu static route được cấu hình là cổng Ethernet

 • Nếu gói tin gửi đến next-hop router thì địa chỉ MAC sẽ là địa chỉ next-hop Ethernet interface .
 • Khi đó Router trao đổi bảng ARP. Nếu không tìm thấy yêu cầu ARP sẽ tiếp tục được gửi ra.

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_05

Nguyên tắc của Routing Table và Static Routes :

 • Nguyên tắc 1: Mọi router sẽ tự quyết định dựa trên thông tin routing table của chính nó.
 • Nguyên tắc 2: Thực chất một router sẽ có những thông tin trong bảng định tuyến routing table không có nghia những routers khác phải có.
 • Nguyên tắc 3: Router sẽ cung cấp thông tin về một tuyến đường từ mạng này sang mạng khác nhưn sẽ không cung cấp thông tin về tuyến đường trở lại.

Sử dụng câu lệnh ip router để add thông tin vào routing table :

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_06

Cổng exit-interface đã down :

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_07

Địa chỉ các mạng đích đã không còn tồn tại, và do đó các tuyến đường static nên bị xóa.

Có một sự thay đổi trong topology, và những địa chỉ cần được thay đổi ngay lập tức hoặc các cổng exit-interface cần được thay đổi.

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_08
Sau khi đã cấu hình xong sử dụng các câu lệnh sau để kiểm tra static route

 • Ping : Kiểm tra những kết nối
 • Traceroute : Sử dụng để tìm kiếm tất cả các route
 • Show ip route : Hiển thị bảng routing table và những thông tin cần sử lý
 • Show ip interface brief : Xem trang thái của các cổng trên router
 • Show cdp neighbors detail : Sử dụng để tìm kiếm những thông tin về router hàng xóm.

Ads

 https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.