Cấu hình Dual-WAN Load Balancing và Failover Pfsense (Phần 3)

Cấu hình Dual-WAN Load Balancing và Failover Pfsense (Phần 3)

> IOBIT SMART DEFRAG PRO 5.7 – MIỄN PHÍ LICENSE BẢN QUYỀN

CẤU HÌNH DUAL-WAN LOAD BALANCING VÀ FAILOVER PFSENSE (PHẦN 

Kiểm tra tính năng LoadBalancer trong Pfsense.

Bước 1: Từ thanh menu, truy cập ‘Status‘ -> ‘Gateway‘, bạn sẽ thấy cả 2 gateway đều cùng online.

failover-pfsense_01

Bước 2: Kiểm tra thời gian thực, ta sử dụng tính năng ‘Trafic Graph’ bên dưới ‘Status‘ menu.

failover-pfsense_02

Cấu hình Failover Pfsense 

Bước 1: Để cấu hình tính băng failover trên Pfsense, chúng ta cần tạo thêm 2 Tier khác. Từ thanh menu chọn ‘System‘ -> ‘Routing‘, tại đây chúng ta đã gán một tier loadbalancer, hãy cũng tạo 2 group failover now.

failover-pfsense_03

Chọn ‘Group‘ bên dưới mục Sytem: Gateway Group. Tạo groups 1 tên WAN1, và group 2 tên WAN2. Chú ý Tại group WAN1Failover, hãy chọn WAN1 là Tier1 và WAN2 là Tier2, trong mục Trigger Level hãy chọn Packet Loss -> Save.

Bước 2: Làm tương tự với WAN2, tuy nhiên bạn cần setup ngược lại WAN1 là Tier2 và WAN2 là Tier1.

failover-pfsense_04

Sau khi hoàn tất bạn sẽ thấy ba group, bao gồm 1 group chon loadbalancing và 2 group chon Failover.

Bước 3: Cấu hình Firewall Rules for Failover. Click chọn edit tại 2 rule WAN1Failover và WAN2Failover.

failover-pfsense_05

Tại mục Gateway add gateway mà bạn đã tạo.

failover-pfsense_07

Bước 4: Add thêm gateway cho DNS Server, từ menu ‘Status‘ chọn ‘General Setup‘ và gán như hình bên dưới.

failover-pfsense_06

Kết: Để kiểm tra tính năng failover bạn có thể tắt một card mạng và check xem mạng còn chạy không nhé. Nếu vẫn ping được google vậy là thành công.

Chúc các bạn thành công!

> CẤU HÌNH DUAL-WAN LOAD BALANCING VÀ FAILOVER PFSENSE (PHẦN 1)

GNS3 UPDATE VERSION 2.0.3

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.