Cấu hình Dual-WAN Load Balancing và Failover Pfsense (Phần 2)

Cấu hình Dual-WAN Load Balancing và Failover Pfsense (Phần 2)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT ACTIVE DIRECTORY TRÊN WINDOWS SERVER 2012

CẤU HÌNH DUAL-WAN LOAD BALANCING VÀ FAILOVER PFSENSE (PHẦN 1)

Nếu bạn chưa xem phần một, hãy tham khảo thêm: tại đây

Cấu hình Dual-WAN Load Balancing

Bước 1: Cấu hình monitor IP, từ Menu -> System -> Routing

load-balancing-pfsense-01

Bước 2: Chọn mục ‘Edit gateway‘, nhập vào monitor IP cho cả WAN1 và WAN2. Trong WAN 1 bạn có thể sử dụng ip cho openDNS: 208.67.222.222. WAN 2 bạn có thể sử dụng DNS Google: 8.8.8.8

load-balancing-pfsense-09

Bước 3: Sau khi add Monitor IP, chọn Advanced -> Tại mục Down, hãy sử dụng 3s cho monitor IP. Mặc định là 10s.

load-balancing-pfsense-02

Sử dụng cùng cấu hình cho WAN2. Click Save and Exit

Bước 4: Tiếp tục chọn mục Gateway Groups -> Add

load-balancing-pfsense-10

Chú ý: bạn cần điền đủ các mục như trong hình

Save bạn sẽ thấy một new GW đã được tạo:

load-balancing-pfsense-04

Bước 5: Cấu hình Firewall Rules

Sau khi đã tạo new GW, bạn cần add gán nó vào Firewall.

Chọn LAN interface và edit config.

load-balancing-pfsense-05

Bước 6: Trong mục Advanced features -> tìm mục Gateway và chọn new GW mà mình vừa đã tạo.

load-balancing-pfsense-06

Sau khi bạn SAVE, bạn có thể thấy new GW đã được add vào firewall.

load-balancing-pfsense-07

Đó là toàn bộ các bước cấu hình Load Balancing cho pfsense. Cũng không quá khó phải không!

Chúc các bạn thành công!

> Cisco Packet Tracer Update Version 7.0

Cấu hình Dual-WAN Load Balancing và Failover Pfsense (Phần 2) 

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.