Cài đặt và cấu hình DHCP trên Windows Server 2012

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP – giao thức cấu hình động máy chủ) một giao thức cho phép cấp phát địa chỉ IP một cách tự động cùng với các cấu hình liên quan khác như subnet mark hay gateway. Hãy cùng VNITNEWS thực hiện cài đặt và cấu hình DHCP trên Windows Server 2012

CẢNH BÁO MÃ ĐỘC FRUITFLY TẤN CÔNG MÁY TÍNH MAC NGUY HIỂM

Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2012

Một máy chủ DHCP mà tại đó sẽ tiếp nhận các yêu cầu và cấp phát IP cho các client.

DHCP hoạt động theo một chu trình gồm 4 bước, hay còn gọi tắt là DORA:

  1. Discover – là khi mà các client gửi gói tin quảng bá yêu cầu địa chỉ IP, nói cách khác gói tin này được gửi đi để tìm DHCP Server.
  2. Offer – là quá trình mà DHCP Server nhận được gói tin quảng bá và trả lời cho client.
  3. Request – là quá trình là client yêu cầu DHCP Server cấp cho mình IP.
  4. Ack – Ack viết tắt của Acknowledges là quá trình mà DHCP Server đã nhận được yêu cầu và cấp địa chỉ IP cho client.

Cài đặt và cấu hình DHCP trên windows server 2012

Chú ý: Cần đặt IP cho card mạng trước khi khi cấu hình DHCP, nếu chưa biết các bạn có thể tham khảo thêm: tại đây

Mục tiêu tạo một Scope cấp một dãy IP như sau:

  • 192.168.1.100 – 192.168.1.110
  • Subnet mask: 24 bit
  • Default Gateway: 192.168.1.1
  • DNS: 192.168.1.10

Bắt đầu cài đặt

Bước 1: Tại Server Manager, lựa chọn Add Roles and Features để cài DHCP Role.

Bước 2: Chọn Role-base or feature-based installaion và next

Bước 3: Chọn Server sẽ cài đặt DHCP -> next

Bước 4: Chọn tích vào ô DHCP Server.

dhcp-windows-server-2012_01

Chú ý: bạn sẽ được yêu cầu cài đặt thêm một số tùy chọn bổ xung, hãy lựa chọn Add Features.

dhcp-windows-server-2012_02

Bước 5: Xem lại gói service và role đã chọn và nhấn Install để bắt đầu cài đặt.

dhcp-windows-server-2012_03

Bước 6: Sau khi cài đặt xong, tại cửa sổ Server Manager chúng ta vào thẻ Tool tìm và chọn DHCP để mở cửa số DHCP.

dhcp-windows-server-2012_04

Chú ý: Bạn cần tạo một Scope, Scope sẽ chứa dãy IP mà bạn muốn cấp phát.

Bước 7: Click IPv4 -> New Scope, đặt tên cho scope.

dhcp-windows-server-2012_05

Bước 8: Điền vào những thông tin cần thiết. vd: tại đây ta sẽ tạo một scope cấp phát dải địa chỉ ip từ 1.100 – 1.110 /24.dhcp-windows-server-2012_06

Bước 9: Option tiếp theo là lựa chọn dải IP mà chúng ta không muốn cấp phát. Các bạn có thể sử dụng những IP này cho các máy Server or Boss!

dhcp-windows-server-2012_07

Bước 10Lease Duration, thời gian DHCP server sẽ cấp IP mới cho các client. Bạn có thể để mặc định và next.

Bước 11: Một số option bổ xung như cấp phát DNS, Defalt Gateway cho client.

dhcp-windows-server-2012_08

Bước cuối cùng: Chọn Yes, I want to active this scope now để ngay lập tức Active Scope.

Kiểm tra DHCP, trên client bạn kích hoạt việc nhận ip từ dhcp. Nếu client nhập được ip từ dải 1.100 – 1.110 là bạn đã thành công!

Thật đơn giản phải không! Hãy để lại comment nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì.

> HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VEEAM BACKUP ĐỂ RESTORE VPS

MCAFEE ANTIVIRUS PLUS 2017 – MIỄN PHÍ LICENSE BẢN QUYỀN (TRỊ GIÁ 13,99$)

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.